Kultura naší školy je postavena na podpoře pozitivního sociálního klimatu ve škole. Celý pedagogický sbor, všichni zaměstnanci školy i žáci jsou vůči sobě empatičtí, umí si naslouchat, znají potřeby druhých a respektují individualitu každého z nich.
Zpět