Zapojujeme se do projektů a soutěží vědomostních, sportovních, uměleckých. Podporujeme úspěšnost jednotlivých žáků v činnostech, ve kterých mohou uplatnit své specifické zájmy a talent. Naši absolventi jsou připraveni úspěšně studovat na středních školách.
Zpět