Zápis pro školní rok 2022/23

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2022/23 se uskuteční v pondělí 16. 5. 2022 od 14:00 do 16:00 hodin v kanceláři školy.

Nezapomenout následující dokumenty:
1) vyplněná žádost o přijetí do 0. ročníku (ke stažení zde)
2) vyplněný souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení zde)
3) v případě odkladu školní docházky je nutné doložit:
- rozhodnutí o odkladu do 1. třídy
- doporučení z PPP
-
potvrzení od praktického lékaře

Kritéria přijetí
Přednostně budou do přípravné třídy přijímány děti s odkladem školní docházky.

Veřejné losování se v rámci přijímání dětí do přípravné třídy pro školní rok 2022/23 nekoná.