Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníků základních škol děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky.

Zápis pro školní rok 2022/2023 bude probíhat ve dnech 4. 4. 2022 od 14:00 do 18:00 (1. kolo) a 19. 4. 2022 od 14:00 do 16:00 (2. kolo).

Na první termín zápisu 4. 4. 2022 se můžete přihlásit na předem určený čas od 21. 3. 2022 do 25. 3. 2022 na webových stránkách školy pomocí elektronického rezervačního systému. Pokud se nestihnete přihlásit, budete po příchodu do školy zařazeni do aktuálního pořadí.

Pokud se nebudete moci dostavit 4. 4. 2022, můžete tak učinit v náhradním termínu 19. 4. 2022 (zde již rezervační systém k dispozici nebude).

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

Logo školy přihláška k zápisu k povinné školní docházce (ke stažení ZDE);
Logo školy občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován);
Logo školy v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

Logo školy přihláška k zápisu k povinné školní docházce (ke stažení ZDE);
Logo školy žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE);
Logo školy občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte (s dokumentem bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. po provedení kontroly bude skartován);
Logo školy kopie doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
Logo školy kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky. 

Průběh zápisu do 1 . třídy:

Logo školy každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, jehož prostřenictvím budou zákonní zástupci informováni o přijetí, nepřijetí k základnímu vzdělávání nebo odkladu povinné školní docházky do 30 dnů, tj. nejpozději do 19. 5. 2022 na webových stránkách a vyvěšením na hlavním vchodu do budovy školy;
Logo školy zákonný zástupce vyplní přihlášku k zápisu k povinné školní docházce (pokud tak neučinil doma) a doloží všechny výše uvedené dokumenty;
Logo školy zákonný zástupce bude mít možnost pohovořit s pedagogem, poradit se např. o odkladu, požádat o zařazení do 1. třídy s dalšími kamarády z mateřské školy atd., dítě si mezitím pohraje v připravené herně;
Logo školy rodič s dítětem odchází do připravené třídy, kde bude paní učitelka nebo pan učitel formou přátelského pohovoru nad hračkami a obrázky sledovat citovou a sociální zralost dítěte, komunikační dovednosti, prostorovou orientaci, rozeznávání barev, početní představivost, kresbu, grafomotoriku apod. (připravené aktivity zaberou přibližne 20 minut.);
Logo školy po zapsání do seznamu, vyplnění přihlášky a splnění hravých úkolů mohou rodiče s dětmi odcházet.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, bude předáno na prvních třídních schůzkách.
Rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.
Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky se nezasílá a bude ode dne 20. 5. 2022 připravené k vyzvednutí v kanceláři školy. 

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritérií (viz. Základní informace a kritéria pro přijímání dětí k plnění povinné školní docházky). Na základě zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, § 36 odst. 3 mají účastníci obecně právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonním čísle 604 450 943. 

Přihláška k zápisu k povinné školní docházce

 

Žádost o odklad povinné školní docházky