Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ

Demokratická kultura na školách

Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství

Mléko do škol

Ovoce a zelenina do škol