Modernizace zařízení a vybavení odborné učebny

Trenéři ve škole

Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ

Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství

Mléko do škol

Ovoce a zelenina do škol