Demokratická kultura na školách

V letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu DEMOKRATICKÁ KULTURA NA ŠKOLÁCH. Ve spolupráci se společností CEDU – Centrum pro demokratické učení, o. p. s. chceme vybudovat fungující ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT, který by pomohl naplňovat vize naší školy. Žákovský parlament, složený ze zástupců jednotlivých tříd, by měl ovlivňovat dění ve škole a pomáhat změnit školu tak, aby se v ní všichni cítili lépe.

Žáci by měli demokracii zažívat, ne se o ní jen učit. Zástupci v parlamentu budou prostředníkem mezi žáky, učiteli a vedením školy a budou tak udržovat pospolitost školní komunity a podílet se na lepší atmosféře ve škole. Zapojením se do rozhodování mohou žáci ovlivnit nejen budoucnost naší školy, ale i celé naší společnosti.

Cedu