Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství

Od školního roku 2018/19 se naše škola zapojila do projektu ESF OPVVV (registrační č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0007972): Komplexní program rozvoje a podpory pražského školství, který je realizován pod záštitou Hospodářské komory hlavního města Prahy. Cílem projektu je poskytnout žákům základních škol technické vzdělání a přispět k rozvoji kompetencí učitelů technicky zaměřených předmětů včetně praktického vyučování.

Polytechnické vzdělávání Polytechnické vzdělávání Polytechnické vzdělávání

V dosavadním průběhu se do projektu aktivně zapojilo více než 160 žáků druhého stupně naší školy, kteří se pod odborným vedením seznamovali s principy programování, osvojovali si základy robotiky nebo vytvářeli vlastní funkční integrované obvody. Polytechnická hnízda se staly pro naše žáky i pedagogy místem poznání, kreativity, zábavy i inspirace.

 Hospodářská komora hl. m. Prahy