Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ

V období od září 2020 do června 2022 spolupracovala naše škola s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy na řešení projektu "Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ". V rámci tohoto projektu se rozšířilo poradenské pracoviště naší školy o pozici pedagogického pracovníka – průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem. Byl vytvořen a pro širší využívání ověřen operativní plán a metodická příručka pro začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem na základních školách. Projekt systémově podpořil adaptaci těchto žáků v našem školním prostředí.

Zapojení do projektu nám zároveň umožnilo rozšiřovat specifické kompetence pedagogů i žáků v oblasti demokratické kultury, tj. cíleně podporovat vztah žáků k demokratickému občanství, rozvíjet dovednosti žákovské peer mediace i schopnosti pečovat o třídní a školní klima. Žákům zprostředkovávat zkušenosti s fungováním demokratických organizací a institucí, umožnit jim poznávání jiných kultur, a vést je k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu.

Pedagogická fakulta UK