Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ

Od školního roku 2020/21 spolupracuje naše škola s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy na řešení projektu "Odborný průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem na školním poradenském pracovišti ZŠ". V rámci tohoto projektu posilujeme poradenské pracoviště naší školy o pozici pedagogického pracovníka – průvodce žáků s odlišným mateřským jazykem. Tvoříme a pro širší využívání ověřujeme operativní plán a metodickou příručku pro začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem na základních školách. Systémově podporujeme adaptaci těchto žáků v našem školním prostředí.

Zapojení do projektu nám zároveň umožňuje rozšiřovat specifické kompetence pedagogů i žáků v oblasti demokratické kultury. Podporujeme vztah žáků k demokratickému občanství, rozvíjíme dovednosti žákovské peer mediace, schopnosti pečovat o třídní i školní klima, zprostředkováváme žákům zkušenosti s fungováním demokratických organizací a institucí, poznávání jiných kultur, vedeme žáky k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu.

Pedagogická fakulta UK