Trenéři ve škole

Projekt Trenéři ve škole se zaměřuje na implementaci sportovní přípravy vedené odborně vzdělanými lektory do standardních hodin tělesné výchovy na 1. stupni základních škol. Cílem projektu je nabídnout učtelům různorodé náměty a možnosti realize vyučovacích hodin tělesné výchovy, zároveň žákům poskytnout pestrou škálu pohybových činností a vytvářet tak v nich pozitivní vztah k pohybu. ​

Žáci prostřednicvím projektu dostávají v jedné ze dvou hodin tělesné výchovy týdně ochutnávku všech zapojených sportů. Záměrem je rozpohybovat všechny zúčastněné žáky, nikoliv jen několik talentovaných.

Trenéři ve škole