Zájezd do Skandinávie

Pro školní rok 2020/2021 nabízí naše škola pro žáky budoucích 5. – 9. tříd poznávací zájezd do Švédska. Součástí zájezdu je kromě poznávání švédské přírody a pamětihodností i setkání s vrstevníky ve švédské základní škole a při zpáteční cestě návštěva dánského hlavního města Kodaně.

Kapacita zájezdu byla naplněna a příjem přihlášek ukončen.

Program zájezdu

Závazná přihláška

Kontaktní osoby: Bc. Karel Voska, Ondřej Hylmar