Pedagogičtí zaměstnanci

 • 1. stupeň

  • 1. třídy

   Mgr. Michaela
   Tomášiková

   třídní učitelka 1.A
   Konzultace:
   středa 7:15 - 7:50

   Mgr. Dagmar
   Tisančínová

   třídní učitelka 1.B
   Konzultace:
   středa 7:15 - 7:50

   Mgr. Kamil
   Moravec

   třídní učitel 1.C
   Konzultace:
   středa 7:15 - 7:50

   Zuzana
   Bahníková

   třídní učitelka 1.D
   Konzultace:
   úterý 7:15 - 7:50
  • 2. třídy

   Bc. Jitka
   Čaplová

   třídní učitelka 2.A
   Konzultace:
   pondělí 7:15 - 7:50

   Mgr. Monika
   Havlíčková

   třídní učitelka 2.B
   Konzultace:
   středa 7:15 - 7:50

   Bc. Markéta
   Švandrlíková

   třídní učitelka 2.C
   Konzultace:
   čtvrtek 7:15 - 7:50

   Bc. Helena
   Mikešová

   třídní učitelka 2.D
   Konzultace:
   čtvrtek 7:15 - 7:50
  • 3. třídy

   Jana
   Faltysová

   třídní učitelka 3. A
   Konzultace:
   pondělí 7:15 - 7:50

   Kateřina
   Machalická

   třídní učitelka 3.B
   Konzultace:
   pondělí 7:15 - 7:50

   Mgr. Jana
   Jasanská

   třídní učitelka 3.C
   Konzultace:
   středa 7:15 - 7:50
  • 4. třídy

   Mgr. Kristýna
   Kalinová

   třídní učitelka 4.A
   Vyučované předměty:
   Nj
   Konzultace:
   pondělí 7:15 - 7:50

   Bc. Petra
   Parmová

   třídní učitelka 4.B
   Vyučované předměty:
   Čj
   Konzultace:
   pondělí 7:15 - 7:50

   Bc. Jakub
   Čech

   třídní učitel 4.C
   Konzultace:
   pondělí 7:15 - 7:50

   Mgr. Petra
   Watzingerová

   třídní učitelka 4.D
   školní metodik prevence
   Konzultace:
   pátek 7:15 - 7:50
  • 5. třídy

   Mgr. Josef
   Bíca

   třídní učitel 5.A
   výchovný poradce
   Konzultace:
   pátek 7:15 - 7:50

   Mgr. Žaneta
   Dubreuil

   třídní učitelka 5.B
   Vyučované předměty:
   Fj
   Konzultace:
   středa 7:15 - 7:50

   Mgr. Jolana
   Šedová

   třídní učitelka 5.C
   Konzultace:
   úterý 7:15 - 7:50

   MgA. Stanislava
   Hošková

   třídní učitelka 5.D
   Konzultace:
   středa 7:15 - 7:50
 • 2. stupeň

  • 6. třídy

   Bc. Linda
   Vlásková

   třídní učitelka 6.A
   Vyučované předměty:
   Pč, Osv
   Konzultace:
   pátek 7:15 - 7:50

   PhDr. Anna
   Vítová

   třídní učitelka 6.B
   Vyučované předměty:
   Př, Osv, Tv
   Konzultace:
   úterý 7:15 - 7:50

   Michael
   Šůs

   třídní učitel 6.C
   Vyučované předměty:
   Ma, Aj, Fy, Osv
   Konzultace:
   úterý 7:15 - 7:50

   Mgr. Kristýna
   Šíchová

   třídní učitelka 6.D
   Vyučované předměty:
   Aj, Osv
   Konzultace:
   středa 7:15—7:50
  • 7. třídy

   PhDr. Martina
   Kaslová

   třídní učitelka 7.A
   Vyučované předměty:
   Dě, Rj, Ev, Zsv, Dkm
   Konzultace:
   pátek 7:15 - 7:50

   Bc. Karel
   Voska

   třídní učitel 7.B
   Vyučované předměty:
   Vla, Pří, Dě, Př, Ev, Vko, Bad
   Konzultace:
   pátek 7:15 - 7:50

   Bc. Ondřej
   Hylmar

   třídní učitel 7.C
   Vyučované předměty:
   Př, Ze, Vla, Bad, Ev, Pří
   Konzultace:
   pátek 7:15 - 7:50

   Bc. Jan
   Štuller

   třídní učitel 7.D
   Vyučované předměty:
   Dě, Vko, Hv, Ev
   Konzultace:
   středa 7:15 - 7:50
  • 8. třídy

   Mgr. Ivana
   Addarová

   třídní učitelka 8.A
   výchovný poradce
   Vyučované předměty:
   Aj, Vko, Osv
   Konzultace:
   čtvrtek 7:15 - 7:50

   Bc. Andrea
   Zíková

   třídní učitelka 8.B
   Vyučované předměty:
   Pří, Tv, Př, AnFy, Osv
   Konzultace:
   pondělí 7:15 - 7:50

   Ing. Hana
   Mrázková

   třídní učitelka 8.C
   Vyučované předměty:
   Ma, Szd, Osv
   Konzultace:
   úterý 7:15 - 7:50

   Ing. Veronika
   Parkmanová

   třídní učitelka 8.D
   Vyučované předměty:
   Vko, Osv
   Konzultace:
   úterý 7:15 - 7:50
  • 9. třídy

   Mgr. Eliška
   Kavanová

   třídní učitelka 9.A
   Vyučované předměty:
   Vv, Čj, Osv
   Konzultace:
   úterý 7:15 - 7:50

   Mgr. Ondřej
   Šulc

   třídní učitel 9.B
   Vyučované předměty:
   Ze, Ttk, Zst, Tv, PLav, Osv
   Konzultace:
   pondělí 7:15 - 7:50

   Mgr. Hana
   Nezbedová

   třídní učitelka 9.C
   Vyučované předměty:
   Ma, Inf, Př, Osv
   Konzultace:
   úterý 7:15 - 7:50
 • Přípravná třída

  Renata
  Skřivanová

  třídní učitelka přípravné třídy
  Konzultace:
  úterý 7:15 - 7:50
 • Netřídní učitelé

  Mgr. Cristina Lucia
  Atienzar Arronis

  Vyučované předměty:
  Aj, Šj
  Konzultace:
  středa 7:15 - 7:50

  Eliška
  Brabcová

  Vyučované předměty:
  Ze, Př
  Konzultace:
  pátek 7:15 - 7:50

  Bc. Pavla
  Činčerová

  Vyučované předměty:
  Aj
  Konzultace:
  úterý 7:15 - 7:50

  PaedDr. Monika
  Erbsová

  Vyučované předměty:
  Čj, Vv, Lit
  Konzultace:
  úterý 7:15 - 7:50

  Bc. Lukáš
  Frisch

  zástupce ředitelky školy
  Vyučované předměty:
  1. stupeň, Pč
  Konzultace:
  úterý 7:15 - 7:50

  Mgr. Irena
  Gorová

  Vyučované předměty:
  Ma, SMa
  Konzultace:
  úterý 7:15 - 7:50

  Mgr. Ludmila
  Handlířová

  Vyučované předměty:
  Aj
  Konzultace:
  čtvrtek 7:15 - 7:50

  Bc. Ondřej
  Hrdý

  Vyučované předměty:
  Fy, Ma
  Konzultace:
  středa 7:15 - 7:50

  Bc. Miroslav
  Igaz

  Vyučované předměty:
  Ch, Dě, Fy
  Konzultace:
  středa 7:15 - 7:50

  Mgr. Jana
  Klempířová

  Vyučované předměty:
  Čj
  Konzultace:
  čtvrtek 7:15 - 7:50

  PaedDr. Hana
  Klimková

  Vyučované předměty:
  Aj
  Konzultace:
  středa 7:15 - 7:50

  Bc. Ondřej
  Kochma

  Vyučované předměty:
  Tv, Pč, Inf
  Konzultace:
  středa 7:15 - 7:50

  Bc. Jan
  Kotrč, DiS.

  Vyučované předměty:
  Ma, Př
  Konzultace:
  středa 7:15 - 7:50

  Mgr. Pavel
  Kropík

  Vyučované předměty:
  Ze
  Konzultace:
  pondělí 7:15 - 7:50

  Mgr. Alena
  Kučerová

  Vyučované předměty:
  Aj
  Konzultace:
  úterý 7:15 - 7:50

  Mgr. Álvaro
  Merino

  Vyučované předměty:
  Aj, Šj, Tv
  Konzultace:
  čtvrtek 7:15 - 7:50

  Petra
  Motejlková

  Vyučované předměty:
  Inf
  Konzultace:
  úterý 7:15 - 7:50

  Mgr. Tomáš
  Rezler

  Vyučované předměty:
  Aj
  Konzultace:
  čtvrtek 7:15 - 7:45

  Kateřina
  Řehová

  Vyučované předměty:
  Ma, Aj, Rj, SMa
  Konzultace:
  středa 7:15 - 7:50

  Mgr. Helena
  Sisrová

  Vyučované předměty:
  Aj, Fj
  Konzultace:
  čtvrtek 7:15 - 7:50

  Mgr. Martin
  Slabý

  Vyučované předměty:
  Čj, SČj
  Konzultace:
  úterý 7:15 - 7:45

  Mgr. Gabriela
  Sloupová

  zástupkyně ředitelky školy
  Vyučované předměty:
  Nj
  Konzultace:
  pondělí 7:15 - 7:50

  Mgr. Simona
  Škaloudová

  ředitelka školy
  Vyučované předměty:
  Ch, Fy
  Konzultace:
  úterý 7:15 - 7:50

  Mgr. Zdeněk
  Vaňouček

  Vyučované předměty:
  Tv, PLav
  Konzultace:
  úterý 7:15 - 7:50

  MgA. Veronika
  Vorontsova

  Vyučované předměty:
  Vv
  Konzultace:
  pátek 7:15 - 7:50

  Dagmar
  Vrtalová

  Vyučované předměty:
  Šj
  Konzultace:
  středa 7:15 - 7:50
 • Asistenti pedagoga

  Linda
  Kabátová

  Věra
  Marešová

  Kateřina
  Nebelová

  Dita
  Šikýřová

  Veronika
  Tomová

  Dagmar
  Vrtalová

  Dana
  Wunschová

  Kristina
  Zásmětová

  Ivana
  Zýková

 • Vychovatelé

  Milena
  Akrmanová

  Štěpánka
  Attlová

  vedoucí školní družiny

  Bc. Pavla
  Cibulková

  Adéla
  Hájková

  Bc. Ivana
  Kalinová

  Lucie
  Klánová

  Mgr. Jitka
  Kulhánková

  Marcela
  Mikulíková