Základní informace

 
Základní škola, Praha 8, Glowackého 6
 
Glowackého 555/6
181 00  Praha 8
 
IČO: 60433302
 
Datové schránky: 44e3nsp
 
Zřizovatel: Městská část Praha 8, Zenklova 35/1,180 48  Praha 8
 
 

 

Mestska cast Praha 8
Ministerstvo ?kolství, mláde?e a t?lovýchovy
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Evropské strukturální a investi?ní fondy
Pro?koly.cz
Madio, s.r.o.
?esko-n?mecký fond budoucnosti
Tacofoti.cz
Ovoce a zelenina do ?kol
Bona Helpo, s.r.o.
Laktea, o.p.s.
Fond Sidus