Profilace školy

Našim žákům vstupujícím do 6. ročníku nabízíme možnost navštěvovat třídu s rozšířenou výukou jazyků, sportu či informatiky.