Nabídka kroužků 2023/24

Zápis do kroužků organizovaných školou byl ukončen.

Keramika I.
V kroužku keramiky mají děti příležitost zhmotnit svojí představivost a fantazii. Děti poznají nové materiály a naučí se nové techniky. Pracují podle připravených šablonek, později také samostatně dle svých možností. Výrobky dětem zůstávají. Náplní lekce je rovněž vzájemná spolupráce a péče o pracovní prostor. Každý rok pořádáme v prostorách školy soutěžní výstavu na vybrané téma.
pro žáky 1. tříd
vyučující: Bc. Ivana Kalinová
pondělí 15:30 - 17:00
cena: 350 Kč/měsíc
 
Keramika II.
V kroužku keramiky mají děti příležitost zhmotnit svojí představivost a fantazii. Děti poznají nové materiály a naučí se nové techniky. Pracují podle připravených šablonek, později také samostatně dle svých možností. Výrobky dětem zůstávají. Náplní lekce je rovněž vzájemná spolupráce a péče o pracovní prostor. Každý rok pořádáme v prostorách školy soutěžní výstavu na vybrané téma.
pro žáky 2. tříd
vyučující: Bc. Ivana Kalinová
úterý 15:30 - 17:00
cena: 350 Kč/měsíc
 
Keramika III.
V kroužku keramiky mají děti příležitost zhmotnit svojí představivost a fantazii. Děti poznají nové materiály a naučí se nové techniky. Pracují podle připravených šablonek, později také samostatně dle svých možností. Výrobky dětem zůstávají. Náplní lekce je rovněž vzájemná spolupráce a péče o pracovní prostor. Každý rok pořádáme v prostorách školy soutěžní výstavu na vybrané téma.
pro žáky 3. tříd
vyučující: Bc. Ivana Kalinová
středa 15:30 - 17:00
cena: 350 Kč/měsíc
 
Keramika IV.
Tento kroužek je pokračující. Je určený pro děti, které již mají předchozí zkušenost s hlínou, jejím zpracováním, lepením, následně i barvením a glazováním. V lekcích se žáci seznamují s dalšími materiály a možnostmi jejich kombinování s hlínou. Pracují samostatně, dle vlastní fantazie a vlastních námětů. Každý rok pořádáme v prostorách školy soutěžní výstavu na vybrané téma. Žáci se již tradičně účastní celostátní soutěže "To je hlína" na zadané téma.
pro žáky 4. - 9. tříd
vyučující: Bc. Ivana Kalinová
středa 17:00 - 18:30
cena: 350 Kč/měsíc
 
Míčové hry I.
Cílem kroužku je všestranný a harmonický rozvoj malého sportovce formou zábavných a pestrých sportovních a pohybových aktivit (např. míčové a týmové hry, koordinační cvičení a atletické popř. gymnastické aktivity). Pozornost je věnována kooperaci a týmové spolupráci. Kroužek probíhá venku či uvnitř dle počasí a zvolených aktivit.
pro žáky 1. tříd (1.A, 1.B, 1.D)
vyučující: Mgr. Kamil Moravec
čtvrtek 15:25 - 16:25
cena: 300 Kč/měsíc
 
Míčové hry II.
Cílem kroužku je všestranný a harmonický rozvoj malého sportovce formou zábavných a pestrých sportovních a pohybových aktivit (např. míčové a týmové hry, koordinační cvičení a atletické popř. gymnastické aktivity). Pozornost je věnována kooperaci a týmové spolupráci. Kroužek probíhá venku či uvnitř dle počasí a zvolených aktivit.
pro žáky 1.C
vyučující: Mgr. Kamil Moravec
pondělí 14:45 - 15:45
cena: 300 Kč/měsíc
 
Míčové hry III.
Kroužek je určen žáky 5. - 6. tříd, které zajímají kolektivní míčové hry. Kroužek je veden zábavnou a nenásilnou formou a je rozdělen na část průpravnou a hrací. V průpravné části je kladen důraz na seznámení se s pravidly a na herní činnosti jednotlivce dané hry. V herní části se kroužek zaměřuje na rozvoj týmového a strategického myšlení.
pro žáky 5. - 6. tříd
vyučující: Bc. Ondřej Kochma
čtvrtek 15:25 - 16:25
cena: 300 Kč/měsíc
 
Fitness Jedná se o kroužek zaměřený na aerobní aktivity spojené s hudebním doprovodem. Děti si vyzkouší nejrůznější trendy v této oblasti například: tabatu, kruhové tréninky, zumbu, aerobick, základy crossfitu apod. Kroužek je pro všechny, co mají chuť si zacvičit.
pro žáky 6. - 9. tříd
vyučující: Bc. Andrea Zíková
úterý 14:45 - 15:45
cena: 300 Kč/měsíc
 
Klub mladých diváků
Přihlášky vydává a poplatek vybírá E. Kavanová a M. Kaslová, více na stránce https://www.glowackeho.eu/zaci/klub-mladych-divaku
pro žáky 8. - 9. tříd
vyučující: Mgr. Eliška Kavanová, PhDr. Martina Kaslová
4 představení za rok
cena: 500 Kč
 
Hrátky s němčinou I.
Komm, mach mit!
Komm, mach mit!
Deutsch ist cool!
Deutsch ist toll!
V průběhu školního roku nás bude odpoledne čekat příjemně strávená hodina plná básniček, písniček, her, ale i prvních základů německého jazyka. Kroužek je určen žákům prvního, druhého a třetího ročníku, kteří mají chuť a zájem proniknout do tajů němčiny. Naučíme se krátké německé říkanky, zazpíváme si písničky, zahrajeme si hry a naučíme se mnoho nového.
pro žáky 1. - 3. tříd
vyučující: Mgr. Kristýna Kalinová
úterý 14:00 - 15:00
cena: 300 Kč/měsíc
 
Hrátky s němčinou II. Eins, zwei, Polizei,
drei, vier, Offizier,
fünf, sechs, alte Hex,
sieben, acht, gute Nacht.
Každé odpoledne ve středu po dobu jedné hodiny budou mít žáci čtvrtého a pátého ročníku možnost se pomocí německých básniček, písniček a her naučit základy německého jazyka. Kroužek je určen všem žákům, kteří se chtějí naučit i jiný než anglický jazyk. Also, komm und mach mit 😊!
pro žáky 4. - 5. tříd
vyučující: Mgr. Kristýna Kalinová
středa 14:00 - 15:00
cena: 300 Kč/měsíc
 
Games and crafts in English
Hry a tvoření s angličtinou je kroužek určený pro žáky 3. ročníku. Budeme si společně hrát, vytvářet a kreslit, a to vše v anglickém jazyce. Děti si tak budou zábavnou formou zlepšovat své řečové dovednosti a rozvíjet slovní zásobu. Při hezkém počasí si budeme chodit hrát i ven. Tematicky budeme navazovat na hodiny anglického jazyka a budeme rozšiřovat slovní zásobu podle ročních období. Děti budou potřebovat pastelky nebo fixy, nůžky, lepidlo, chuť si hrát a dobrou náladu.
pro žáky 3. tříd
vyučující: Mgr. Kristýna Šíchová
čtvrtek 15:00 - 16:00
cena: 300 Kč/měsíc
 
Povídálek I.
Logopedická intervence se sestává z artikulačních, dechových a fonačních cvičení zábavnou a rozmanitou formou, didaktických her pro podporu správné výslovnosti a vyvození hlásek. Rodiče dětí budou osloveni paní učitelkou a děti budou rozřazeny do skupin dle podobné úrovně a charakteru individuálních potřeb.
pro žáky 0. tříd
vyučující: Renata Skřivanová
úterý 12:50 - 13:20
cena: 150 Kč/měsíc
 
Povídálek II.
Logopedická intervence se sestává z artikulačních, dechových a fonačních cvičení zábavnou a rozmanitou formou, didaktických her pro podporu správné výslovnosti a vyvození hlásek. Rodiče dětí budou osloveni paní učitelkou a děti budou rozřazeny do skupin dle podobné úrovně a charakteru individuálních potřeb.
pro žáky 0. tříd
vyučující: Renata Skřivanová
úterý 13:30 - 14:00
cena: 150 Kč/měsíc
 
BODY & MIND
Jednoduché cviky z jogy a pilates, meditace a relaxace, tvořivé i hravé aktivity zaměřené na práci s emocemi, nácvik různých modelových situací a jejich řešení v běžném životě/ve škole, trénink sociálních dovedností.
pro žáky 5. - 8. tříd
vyučující: Bc. Pavla Činčerová
čtvrtek 14:00 - 15:30
cena: 350 Kč/měsíc
 
Hudební kroužek
Hudební kroužek je zaměřený na rozvoj hudebních dovedností u dětí ve věku 6-10 let. Během kroužku se děti seznámí se základy hudby, včetně rytmu, melodie a harmonie. Aktivity zahrnují zpěv, hraní na jednoduché hudební nástroje, tvoření vlastních melodií a pohybové hry spojené s hudbou. Kroužek také podporuje sociální interakci a spolupráci mezi dětmi. Cílem je poskytnout dětem radost z hudby, přispět k jejich hudebnímu vzdělání a vypěstovat si k hudbě pozitivní vztah.
pro žáky 1. - 5. tříd
vyučující: Bc. Aneta Šulcová
středa 14:00 - 15:00
cena: 300 Kč/měsíc