Nabídka kroužků 2021/2022

Přihláška do zájmového kroužku ve školním roce 2021/22 je ke stažení zde. Řádně vyplněnou přihlášku prosíme předejte třídnímu učiteli nebo vyučujícímu, který kroužek zajišťuje. Zájemce prosíme o přihlášení žáků nejpozději do 17. 9. 2021. Následně obdržíte informaci o termínu zahájení kroužku a způsobu provedení platby.

Florbal Sporťáček
pro žáky 3. tříd pro žáky 1. tříd
vyučující: Štěpánka Attlová vyučující: Lucie Klánová
pátek 13:45 - 15:15 pátek 13:45 - 14:45
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
   
   

 

Keramika Keramika
pro žáky 1. tříd pro žáky 3. tříd
vyučující: Bc. Ivana Kalinová vyučující: Mgr. Jitka Kulhánková
pondělí 15:30 - 17:00 středa 15:30 - 17:00
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
   obsazeno
   

 

Keramika Keramika
pro žáky 2. tříd pro žáky 4. - 9. tříd
vyučující: Bc. Ivana Kalinová
vyučující: Bc. Ivana Kalinová
úterý 15:30 - 17:00 středa 17:00 - 18:30
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
obsazeno   
   

 

Klub mladých diváků Tvořivé ručičky
pro žáky 8. a 9. tříd pro žáky 3. a 4. tříd
vyučující: PhDr. Martina Kaslová, Mgr. Eliška Kavanová vyučující: Mgr. Kristýna Kalinová
3x představení za školní rok čtvrtek 14:00 - 15:30 (v sudé týdny)
cena: bude upřesněna
cena: 200 Kč/měsíc + 150 Kč/pololetí (materiál)
platba v hotovosti přímo u učitele  
   

 

Vaření
Čtenářská dílna
pro žáky 3. a 4. tříd  pro žáky 2. tříd
vyučující: Mgr. Jolana Šedová
vyučující: Mgr. Dagmar Tisančínová
čtvrtek (sudý) 13:30 - 15:00
čtvrtek  13:15 - 14:00 
cena: 200 Kč /měsíc
+ 300 Kč
/říjen-prosinec (v hotovosti vedoucímu kroužku na pořízení surovin)
cena: 200 Kč/měsíc 
obsazeno  
   

 

Vaření II.
 
pro žáky 3. a 5. tříd  
vyučující: Bc. Linda Vlásková
 
úterý (sudý) 13:45 - 15:15
 
cena: 200 Kč /měsíc  
+ 300 Kč/říjen-prosinec (v hotovosti vedoucímu kroužku na pořízení surovin)   
   

 

Míčové hry
Míčové hry
pro žáky 2. tříd pro žáky 2. tříd
vyučující: Mgr. Kamil Moravec
vyučující: Mgr. Kamil Moravec
úterý 13:45 - 14:30 čtvrtek 13:45 - 14:30
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
   
   

 

Pěvecký sbor a "muzihrátky"
Sportovní kroužek
pro žáky 1. - 5. tříd pro žáky 1. tříd
vyučující: Mgr. Lenka Jelínková
vyučující: Jana Faltysová
pátek 13:40 - 15:00 čtvrtek 13:45 - 14:30
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
   obsazeno
   

 

Počítačová gramotnost
Povídálek (logopedická intervence)
pro žáky 2. tříd pro žáky 0. ročníku
vyučující: Zuzana Bahníková
vyučující: Renata Skřivanová
úterý 13:00 - 13:45
úterý 12:00 - 12:30 (1. skupina)
cena: 200 Kč/měsíc úterý 13:00 - 13:30 (2. skupina)
 obsazeno  cena: 150 Kč/měsíc
   

 

Taneční kroužek
Hra na kytaru
pro žáky 4. - 9. tříd pro žáky 6. - 9. tříd
vyučující: Mgr. Hana Tomášová
vyučující: Bc. Jan Štuller
čtvrtek 14:00 - 15:00 čtvrtek 14:30 - 15:15
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
   
   

 

Seznámení s Francií a základy francouzského jazyka
Příprava na přijímací řízení na SŠ (matematika)
pro žáky 6. - 9. tříd pro žáky 9. tříd
vyučující: Mgr. Žaneta Dubreuil
vyučující: Mgr. Irena Gorová
čtvrtek 14:00 - 14:45 středa 7:00 - 7:45
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
   obsazeno
   

 

Příprava na přijímací řízení na SŠ (matematika)  
pro žáky 9. tříd  
vyučující: Mgr. Irena Gorová
 
čtvrtek 7:00 - 7:45
 
cena: 200 Kč/měsíc