Plavání

Výuka plavání na naší škole je realizována v souladu s platnými právními předpisy (zákon 561/2004 Sb. školský zákon) a metodickými pokyny MŠMT (metodický pokyn MŠMT č.j. 37471/2014 ze dne 15.1.2015 zajištění plavecké výuky na základních školách). Je nedílnou součástí našeho školního vzdělávacího programu, kde je v učebním plánu (v rámci předmětu tělesná výchova) zařazena do 3. ročníku v časové dotaci 20 vyučovacích hodin a do 4. ročníku v časové dotaci rovněž 20 vyučovacích hodin. Výuka plavání je zajištěna v součinnosti s plaveckou školou "Vodník" a probíhá v nedalekém plaveckém bazénu Aquacentra Šutka vždy v pátek během 4. a 5. vyučovací hodiny.

Cílem plavecké výuky je dokonalé seznámení žáků s vodním prostředím a vytvoření návyku bezpečného chování ve vodě. Výuka se zaměřuje na osvojení základních plaveckých dovedností - dýchání do vody, splývání, pád do vody, rozvoj pocitu vody, orientace pod vodou a potápění (ve 3. ročníku), a na nácvik plaveckých stylů (ve 4. ročníku). Žáci jsou vedeni kvalifikovanými plaveckými instruktory s mnohaletými zkušenostmi, kteří praktikují inovativní výukové metody a využívají při nácviku řadu moderních plaveckých pomůcek.

Na závěr školní výuky plavání žáci obdrží "Mokré vysvědčení", tj. diplom za úspěšné absolvování plavecké školy.