Výchovný poradce

V rámci školního poradenského pracoviště plní funkci výchovného poradce naší školy Mgr. Josef Bíca (pro 1. - 5. ročník) a Mgr. Ivana Addarová (pro 6. - 9. ročník).

 Mgr. Josef Bíca Mgr. Josef Bíca
Mgr. Ivana Addarová Mgr. Ivana Addarová
výchovný poradce (pro 1. - 5. ročník)
výchovný poradce (6. - 9. ročník)
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
konzultace: každý všední den 7:15 – 7:45
(pouze po předchozí domluvě)
konzultace: každý všední den 7:15 – 7:45
(pouze po předchozí domluvě)

 

Náplň práce výchovných poradců

Logo školy poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem);
Logo školy zprostředkování diagnostiky specifických poruch učení u žáků;
Logo školy zajišťování podmínek pro integraci žáků s poruchami učení, se zdravotním postižením a jiným znevýhodněním;
Logo školy spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum a středisko výchovné péče, OSPOD) při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy;
Logo školy vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky;
Logo školy zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence;
Logo školy monitorování problémových projevů chování, analýzy a návrhy konkrétních opatření.

Kariérové poradenství

Kariérový poradce, Mgr. Ivana Addarová, poskytuje poradenství v oblasti volby povolání a při výběru střední školy. Konzultace pro vycházející žáky a jejich zákonné zástupce mohou proběhnout v pracovní den, vždy po předchozí domluvě (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Náplň práce:
Logo školy péče o vycházející žáky (individuální konzultace, informace o nabídce vzdělávacích oborů, průběžné zveřejňování novinek na webu školy, popřípadě přes systém Bakaláři, agenda k přijímacímu řízení, zajištění informačních materiálů);
Logo školy péče o žáky 5. a 7. tříd, kteří by chtěli studovat na víceletých gymnáziích;
Logo školy poradenství při rozhodování o volbě další vzdělávací cesty vycházejících žáků (v případě zájmu zajištění profi testů za poplatek);
Logo školy administrativa přihlášek na SŠ;
Logo školy pomoc při nepřijetí žáka na SŠ a při tvorbě odvolání proti nepřijetí žáka na SŠ;
Logo školy zajištění návštěvy veletrhu vzdělávání Schola Pragensis se žáky 9. ročníků;
Logo školy zajištění návštěvy Informačního a poradenského střediska Úřadu práce pro žáky 9. ročníků.

Důležité odkazy

www.cermat.cz - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, testy nanečisto, informace o maturitě
www.infoabsolvent.cz - Informační systém o studiu na středních školách a uplatnění absolventů ne trhu práce
www.seznamskol.eu - Seznam škol ČR v přehledných kategoriích
www.zkousky-nanecisto.cz - Zkoušky nanečisto
www.atlasskolstvi.cz - Přehled základních, středních a vysokých škol v jednotlivých krajích ČR
www.stredniskoly.cz - Přehled a prezentace jednotlivých středních škol a dnů otevřených dveří
www.nsp.cz - Národní soustava povolání