Výchovný poradce

Ve školním roce 2021/22 plní funkci výchovného poradce naší školy Mgr. Josef Bíca (pro 1. - 4. ročník) a Mgr. Martin Slabý (pro 5. - 9. ročník), který má s touto činností mnoholeté zkušenosti. Náplň práce výchovného poradce je rozdělena do tří oblastí.

Tou první je evidence a péče o žáky, u nichž byla diagnostikována jakákoliv SPU, tedy specifická porucha učení. Výchovný poradce i všichni pedagogové velmi úzce spolupracují s OPPP Praha 8 a jsou v neustálém kontaktu s psycholožkou dr. Černou, která má naši školu v referátu. Péče o žáky s SPU měla vždy na naší škole velmi dobrou úroveň a u velké většiny těchto žáků probíhala výuka zcela bez problému. Od 1. 9. 2016 vešla v platnost aktuální novela v oblasti inkluzivního vzdělávání a především Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Dle této vyhlášky se částečně mění klasifikace stupňů SPU. Poradna v průběhu dvou let přešetří všechny žáky, u nichž byla jakákoliv forma SPU diagnostikována, a vypracuje nové aktuální zprávy v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Je povinností rodičů, kteří poradnou prošli, aby pravidelně kontrolovali platnost diagnostických zpráv a včas se do OPPP objednali na přešetření.

Druhou oblastí působnosti výchovného poradce je péče o žáky devátých ročníků z hlediska jejich budoucího přechodu na různé typy SŠ či SOU. V loňském roce byli všichni žáci devátého ročníku přijati hned v prvním kole, mnozí z nich i na obě zvolené školy, a tak se rozhodovali, kterou z nich zvolit. Jako každý rok žáci devátých ročníků obdrží veškeré informace stran přihlášek, přijímacího řízení či možností volby své profesionální orientace.

Posledním polem působnosti výchovného poradce je péče o žáky s výchovně vzdělávacími problémy, tedy o žáky, kteří z různých důvodů neplní nebo nemohou plnit úkoly výchovně vzdělávacího procesu na ZŠ. V této oblasti naše škola velmi úzce spolupracuje s kurátorkami oddělení OSPOD Městské části Praha 8 a díky této kooperaci se nám daří prakticky veškeré problémy v této oblasti eliminovat.

Konzultační hodiny výchovných poradců jsou každý pracovní den od 7:15 do 7:45 hod., v případě potřeby je možné se objednat v odpoledních hodinách na telefonním čísle 737 126 156, případně na elekronických adresách: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Věříme, že v případě jakýchkoliv problémů se podaří s výchovným poradcem a ve spolupráci s vedením školy vše vyřešit, především ku prospěchu jednotlivých žáků.