Primární prevence

Ve školním roce 2021/22 plní funkci metodiček prevence naší školy Mgr. Petra Watzingerová (pro 1. stupeň) a Mgr. Alena Kučerová (pro 2. stupeň). Primární prevence rizikového chování u žáků v  působnosti MŠMT se zaměřuje prioritně na předcházení rozvoje rizik, které směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování dětí a mládeže:

 Logo školy Interpersonální agresivní chování (agrese, šikana, kyberšikana a další rizikové formy komunikace prostřednictvím multimedií, násilí, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus a xenofobie, homofobie)
 Logo školy Delikventní chování
 ve vztahu k hmotným statkům (vandalismus, krádeže, sprejerství a další trestné činy a přečiny)
 Logo školy Záškoláctví
 Logo školy Závislostní chování
(užívání všech návykových látek, netolismus, gambling)
 Logo školy Rizikové sportovní aktivity, prevence úrazů
 Logo školy Rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
 Logo školy Spektrum poruch příjmu potravy
 Logo školy Negativní působení sekt
 Logo školy Sexuální rizikové chování


Školní preventivní program byl vypracován školními metodičkami prevence a jeho realizace je přirozenou součástí výuky jednotlivých předmětů. Všichni pedagogičtí pracovníci dbají na komplexní uplatňovaní prevence rizikového chování. Písemné vypracování programu je k dispozici u vedení školy, ve sborovně a dále k nahlédnutí u školních metodiček prevence. Ve škole byla zřízena speciální nástěnka k prevenci (je umístěna v prvním patře naproti vchodu do školní jídelny) a schránka důvěry. Žáci, rodiče žáků a učitelé mají možnost vypůjčky odborné literatury s problematikou rizikového chování ve školní knihovně. Naše škola odebírá časopis Prevence. Rodiče průběžně informujeme o aktivitách vztahujících se k prevenci prostřednictvím webových stránek školy, elektronické ŽK a na třídních schůzkách. Školní metodičky prevence se zapojují do vzdělávacích akcí, které se týkají oblasti prevence organizovaných OPPP, KPPP a MČ Praha 8.

Naše škola se zapojila do projektu NNTB Nenech to být podporovaného Linkou bezpečí, systémem pedagogicko-psychologických poraden a MŠMT. Jedná se o internetový systém a mobilní aplikaci bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. Smyslem je, abychom všichni vnímali naši školu jako bezpečné místo. Systém je dostupný žákům a jejich zákonným zástupcům na adrese https://nntb.cz, odkud si lze stáhnout doplňující mobilní aplikaci.

Konzultační hodiny metodiček prevence jsou každý pracovní den od 7:15 do 7:45 hod., v případě potřeby je možné se objednat v odpoledních hodinách na telefonním čísle 233 321 973, případně na elekronických adresách: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..