Platba a výše stravného

Úhradu stravného lze provádět:

1) Trvalým příkazem na bankovní účet školní jídelny - číslo účtu: 2618306/0300, konstantní symbol: 308, variabilní symbol: přidělen každému strávníkovi individuálně (čtyřmístné číslo, pod kterým je strávník zaregistrován v systému ŠJ, např. 4124).

Platba je zálohová ve výši:
STRÁVNÍK cena oběda
 měsíční platba
děti a žáci do 10 let 28 Kč 644 Kč
žáci ve věku 11 – 14 let 30 Kč 690 Kč
žáci ve věku 15 let a více 33 Kč 759 Kč

 

2) Formou inkasa z bankovního účtu – stravné je strháváno v závislosti na aktuální výši konta strávníka, čímž nevznikají velké přeplatky.

Je nutné zaškrtnout způsob platby na přihlášce a uvést číslo účtu, ze kterého bude platba realizována.

3) V hotovosti v kanceláři školní jídelny v úředních hodinách.

Přeplatky v průběhu školního roku vracíme pouze ve výjimečných případech, jinak vždy odcházejícím strávníkům.

Všechny změny ve způsobu placení nebo při změně účtu nahlaste, prosím, hospodářce školní jídelny.