Organizace školního roku 2021/2022

První a druhé pololetí:
Výuka v I. pololetí: od 01.09.2021 do 31.01.2022
Výuka ve II. pololetí: od 01.02.2022 do 30.06.2022

 

Prázdniny:
Podzimní prázdniny: 27.10. a 29.10.2021
Vánoční prázdniny: od 23.12.2021 (čt) do 31.12.2021 (pá)
Pololetní prázdniny: 04.02.2022 (pá)
Jarní prázdniny: od 14.03.2022 do 18.03.2022
Velikonoční prázdniny: 14.04.2022 (15.04. a 18.04. státní svátky)
Letní prázdniny: od 01.07.2022 (pá) do 31.08.2022

 

Třídní schůzky:
1. stupeň (od 18:00) 13.09.2021
22.11.2021 (online)
 11. 4. 2022 od 18 hod. (9. třídy)
19.04. - 22.04.2022 (0.- 8. třídy - tripartitní schůzky)
2. stupeň (od 18:30) 13.09.2021 22.11.2021 (online)

 

Schůzky SRPŠ:
od 17:00 do 18:00    
13.09.2021

 

Pedagogické rady:
25.08.2021 22.11.2021 24.01.2022 11.04.2022 27.06.2022

 

Informační schůzka pro rodiče šestých tříd:
06.09.2021 od 17 hod.

 

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků:
1. turnus: 13.09. - 15.09.2021 (6.B)
2. turnus: 29.09. - 01.10.2021 (6.A)
3. turnus: 13.10. - 15.10.2021 (6.C)
4. turnus: 29.11. - 01.12.2021 (6.D)

 

Projektový týden:
18.10. - 22.10.2021

 

Adventní dílničky:
25.11.2021 od 16 do 19 hod.

 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku:
1. turnus: 07.01. (pá) - 12.01.2022 (st) (Horní Malá Úpa) - 7.A + 7.B
2. turnus: 12.01. (st) - 17.01.2022 (po) (Horní Malá Úpa) - 8.B (dívky) + 8.C + 8.D
3. turnus: 17.01. (po) - 22.01.2022 (so) (Horní Malá Úpa) - 7.C + 8.A + 8.B (chlapci)

 

Den otevřených dveří:
16.02.2022

 

Zápis do prvních tříd:
1. termín: 04.04.2022
2. termín: 19.04.2022

 

Zápis do přípravné třídy:
16.05.2022

 

Interní přijímací řízení do profilových 6. tříd:
17.05.2022
31.05.2022 (náhradní termín)

 

Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky
květen 2022 (4 setkání)

 

Jazykové a poznávací pobyty do zahraničí pro žáky 5. až 9. ročníků:
Drážďany (prosinec 2021)

 

Jazykový výměnný pobyt Praha - Berlin:
jaro 2022

 

Branný den:
jaro 2022

 

Dětský den:
01.06.2022 (st)

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a předškoláčků:
20.06.2022 od 17 hod.

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků šestých profilových tříd:
20.06.2022 od 17:30 hod.

 

Loučení žáků devátých tříd:
30.06.2022 (altán, školní divadlo)

 

Školy v přírodě, školní výlety, exkurze:
1. termín: 23.05. - 27.05.2022 (dle plánu třídních učitelek/učitelů)
2. termín: 13.06. - 17.06.2022 (dle plánu třídních učitelek/učitelů)

 

Žákovský parlament:
2x měsíčně nebo dle potřeby