Organizace školního roku 2020/2021

První a druhé pololetí:
Výuka v I. pololetí: od 01.09.2020 do 28.01.2021
Výuka ve II. pololetí: od 01.02.2021 do 30.06.2021

 

Prázdniny:
Podzimní prázdniny: 29.10. a 30.10.2020
Vánoční prázdniny: od 21.12.2020 (po) do 01.01.2021 (pá)
Pololetní prázdniny: 29.01.2021
Jarní prázdniny: od 01.03.2021 do 05.03.2021
Velikonoční prázdniny: 01.04.2021 (02.04. a 05.04. státní svátky)
Letní prázdniny: od 01.07.2021 do 31.08.2021

 

Třídní schůzky:
1. stupeň (od 18:00) 14.09.2020
23.11.2020 (online)
19.04.2021
2. stupeň (od 18:30) 14.09.2020 23.11.2020 (online)
19.04.2021

 

Schůzky SRPŠ:
od 17:00 do 18:00 14.09.2020
19.04.2021

 

Pedagogické rady:
24.08.2020 23.11.2020 25.01.2021 19.04.2021 21.06.2021

 

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků:
02. - 04.09.2020

 

Projektový týden:
19. - 23.10.2020 (zrušeno)

 

Adventní dílničky:
26.11.2020 od 16 do 19 hod. (zrušeno)

 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku:
1. turnus: 10. - 15.03.2021 (Horní Malá Úpa) (zrušeno)
2. turnus: 15. - 20.03.2021 (Horní Malá Úpa) (zrušeno)

 

Den otevřených dveří:
17.02.2021 (online)

 

Zápis do prvních tříd:
1. termín: 12.04.2021
2. termín: 19.04.2021

 

Zápis do přípravné třídy:
17.05.2021

 

Interní přijímací řízení do profilových 6. tříd:
25.05.2021

 

Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky
květen 2021 (4 setkání)

 

Jazykové a poznávací pobyty do zahraničí pro žáky 5. až 9. ročníků:
Drážďany (prosinec 2020) (zrušeno)
Anglie (podzim 2020 / jaro 2021) (zrušeno)
Švédsko (podzim 2020 / jaro 2021)

 

Jazykový výměnný pobyt Praha - Berlin:
jaro 2021 (zrušeno)

 

Branný den:
jaro 2021

 

Dětský den:
28.05.2021

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích šestých tříd:
14.06.2021 od 17 hod.

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a předškoláčků:
21.06.2021 od 17 hod.

 

Loučení žáků devátých tříd:
bude upřesněno; předání vysvědčení dne 30.06.2021 - v 8:45 hod.

 

Školy v přírodě, školní výlety, exkurze:
1. termín: 24. - 28.05.2021 (dle plánu třídních učitelek/učitelů)
2. termín: 14. - 18.06.2021 (dle plánu třídních učitelek/učitelů)

 

Žákovský parlament:
2x měsíčně nebo dle potřeby