Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program
Škola pro život
platný od 1. 9. 2017
Školní vzdělávací program
Škola pro život
platný od 1. 9. 2018

Cílem školního vzdělávacího programu "Škola pro život" je vybavit žáky znalostmi, dovednostmi, postoji a kompetencemi, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti aktuální doby, být připraveni pro život, zejména efektivní výukou cizích jazyků a využíváním informačních a komunikačních technologií. Nově koncipovaný ŠVP otevírá školu všem. Je orientován na rozvoj kompetencí každého žáka, respektuje jeho osobní potenciál a individuální potřeby, rozvíjí jeho talent, nadání a zájmy. Cíleně se zaměřuje na dovednosti žáků aplikovat vědomosti, komunikovat, zdůvodňovat, kriticky myslet, identifikovat problémy a hledat optimální strategie pro jejich řešení, pracovat s moderními informačními a komunikačními prostředky. To znamená na vybavení každého žáka vším potřebným pro spokojený a radostný život.

Kompletní školní vzdělávací programy jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.