Školní psycholog

Školní psycholog je odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. v platném znění. Při práci se řídí etickými normami své profese a je vázán mlčenlivostí. Individuální systematická práce školního psychologa se žákem školy je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.

V základní škole působí dvě školní psycholožky - Mgr. Iva Žučková a Bc. Pavla Činčerová. Poskytují konzultace žákům, rodičům a učitelům. Zabývají se především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových problémů. Individuálně se věnují každému žákovi dle jeho potřeb (problémy adaptace a socializace, komunikace se spolužáky, školní úspěšnosti, poruch učení a/nebo chování). Nabízejí podporu potenciálně ohroženým žákům bez viditelných problémů, v osobních záležitostech či v náročné rodinné situaci. S jednotlivými žáky i se skupinami žáků řeší obtížné situace a problémy, poskytují krizovou intervenci. Podílejí se na tvorbě a realizaci preventivních i nápravných opatření a programů.

Psycholožky úzce spolupracují se všemi pedagogickými pracovníky školy (s učiteli, vychovateli, asistenty pedagoga) a zejména s dalšími členy školního poradenského pracoviště (se speciálními pedagožkami, výchovnými poradci a metodičkami prevence). V případě potřeby zjišťují i zprostředkovávají kontakt s externími poskytovateli psychologických (zejména terapeutických) a dalších podpůrných a pomáhajících služeb.

Psycholožky svou prací přispívají k utváření a udržování zdravého a příjemného sociálního klimatu celé školy a k prevenci negativních jevů.

Pracovnu školních psycholožek naleznete v prvním patře přístavby. V případě potřeby či zájmu je můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo přes elektronickou žákovskou knížku. Osobní schůzky jsou možné pouze po předchozí domluvě.

Pavla Činčerová Bc. Pavla Činčerová
Pavla Činčerová Mgr. Iva Žučková
školní psycholožka
školní psycholožka
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 735 171 808
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel.: 735 171 808
konzultace: každý všední den 8:00 – 15:30
(pouze po předchozí domluvě)
konzultace: každý všední den 7:30 – 11:40, resp. dle domluvy
(pouze po předchozí domluvě)

 

Upozorňujeme, že s výjimkou řešení akutních krizových situací je pro přímou práci školního psychologa s dítětem a pro vedení potřebné dokumentace nezbytný souhlas jeho zákonného zástupce (viz zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).