Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

Škola pro život

Cílem školního vzdělávacího programu "Škola pro život" je vybavit žáky znalostmi, dovednostmi, postoji a kompetencemi, které jim pomohou uplatnit se ve společnosti aktuální doby, být připraveni pro život, zejména efektivní výukou cizích jazyků a využíváním informačních a komunikačních technologií. Nově koncipovaný ŠVP otevírá školu všem. Je orientován na rozvoj kompetencí každého žáka, respektuje jeho osobní potenciál a individuální potřeby, rozvíjí jeho talent, nadání a zájmy. Cíleně se zaměřuje na dovednosti žáků aplikovat vědomosti, komunikovat, zdůvodňovat, kriticky myslet, identifikovat problémy a hledat optimální strategie pro jejich řešení, pracovat s moderními informačními a komunikačními prostředky. To znamená na vybavení každého žáka vším potřebným pro spokojený a radostný život.

Kompletní školní vzdělávací program je k nahlédnutí v kanceláři školy.