Klub mladých diváků

I ve školním roce 2018/19 mají žáci druhého stupně (8. a 9. ročníku) možnost se přihlásit do Klubu mladých diváků, který nabízí žákům divadelní představení v různých pražských divadlech na základě spolupráce s jejich vyučujícími. Klub spolupracuje prakticky se všemi pražskými divadly, která mají pravidelný repertoár. Snaží se o pestrost titulů a o vhodnost inscenace pro danou věkovou kategorii.

Cena členství je stanovena na 430 Kč na jeden školní rok, během kterého členové klubu navštíví 4 divadelní představení v odpoledních či večerních hodinách.

Roli spolupracujícího pedagoga zastává Mgr. Eliška Kavanová, která v průběhu roku informuje přihlášené žáky o jednotlivých představeních, předává vstupenky a zajišťuje doprovod do divadla a zpět ke škole.

Růže pro Algernon v Divadle v Celetné (15. 11. 2018)