Nabídka kroužků 2019/2020

Přihláška do zájmového kroužku ve školním roce 2019/20 je ke stažení zde. Řádně vyplněnou přihlášku prosíme předejte třídnímu učiteli nebo vyučujícímu, který kroužek zajišťuje. Zájemce prosíme o přihlášení žáků nejpozději do 20. 9. 2019. Platbu příspěvku za vybraný kroužek uskutečněte přímo na bankovní účet školy 2597875/0300 s uvedením jména a třídy žáka ve zprávě pro příjemce a pod variabilním symbolem uvedeném u příslušného zájmového kroužku. Platbu rozdělte do dvou splátek (první za období říjen - prosinec, druhou za období leden - květen). První splátku proveďte po první hodině kroužku, nejpozději však do 10. 10. 2019.

 Matematický šikula
Sporťáček 
pro žáky 2. tříd  pro žáky 1. - 2. tříd 
vyučující: Mgr. Dagmar Tisančínová  vyučující: Lucie Klánová 
úterý 13:00 - 13:45  čtvrtek 15:15 - 16:00 
 cena: 200 Kč/měsíc  cena: 200 Kč/měsíc
variabilní symbol: 2002  variabilní symbol: 2011 
   

 

Florbal Keramika
pro žáky 2. - 5. tříd pro žáky 1. tříd
vyučující: Štěpánka Attlová vyučující: Bc. Ivana Kalinová
pátek 13:30 - 15:00 pondělí 15:15 - 16:45
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
variabilní symbol: 2003 variabilní symbol: 2004
obsazeno  obsazeno

 

Keramika Keramika
pro žáky 2. - 3. tříd pro žáky 3. - 5. tříd
vyučující: Mgr. Jitka Kulhánková vyučující: Bc. Ivana Kalinová
úterý 15:15 - 16:45 středa 15:15 - 16:45
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
variabilní symbol: 2005 variabilní symbol: 2006
   obsazeno

 

Klub mladých diváků Sporťáček
pro žáky 8. - 9. tříd pro žáky 0. - 1. tříd
vyučující: Mgr. Eliška Kavanová vyučující: Renata Skřivanová
4x představení za školní rok úterý 15:00 - 15:45
cena: 450 Kč/rok cena: 200 Kč/měsíc
platba v hotovosti přímo u učitele variabilní symbol: 2007
   

 

Vaření
Vaření
pro žáky 4. tříd pro žáky 4. - 5. tříd
vyučující: Mgr. Jolana Šedová
vyučující: Mgr. Irena Sibřinová
čtvrtek (sudý) 13:00 - 14:30
čtvrtek (lichý) 13:00 - 14:30
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
variabilní symbol: 2008 variabilní symbol: 2009
obsazeno  

 

Zpěváček  
pro žáky 1. - 5. tříd  
vyučující: Bc. Helena Mikešová  
středa 13:00 - 13:45  
cena: 200 Kč/měsíc  
variabilní symbol: 2010