Nabídka kroužků 2022/23

Přihláška do zájmového kroužku ve školním roce 2022/23 je ke stažení zde. Řádně vyplněnou přihlášku prosíme předejte třídnímu učiteli nebo vyučujícímu, který kroužek zajišťuje. Zájemce prosíme o přihlášení žáků nejpozději do 16. 9. 2022. Následně obdržíte informaci o termínu zahájení kroužku a způsobu provedení platby.

Florbal Malý přírodovědec
pro žáky 2. a 3. tříd pro žáky 2. a 3. tříd
vyučující: Lucie Klánová
vyučující: Mgr. Monika Havlíčková, Kristina Zásmětová
pátek 13:45 - 15:15 středa 15:00 - 16:00
cena: 350 Kč/měsíc cena: 300 Kč/měsíc
   
   

 

Keramika I.
Keramika II.
pro žáky 1. tříd pro žáky 2. tříd
vyučující: Bc. Ivana Kalinová vyučující: Bc. Ivana Kalinová
pondělí 15:30 - 17:00 úterý 15:30 - 17:00
cena: 350 Kč/měsíc cena: 350 Kč/měsíc
   
   

 

Keramika III.
Keramika IV.
pro žáky 3. tříd pro žáky 4. - 9. tříd
vyučující: Mgr. Jitka Kulhánková
vyučující: Bc. Ivana Kalinová
středa 15:30 - 17:00 středa 17:00 - 18:30
cena: 350 Kč/měsíc cena: 350 Kč/měsíc
   obsazeno
   

 

Klub mladých diváků Šikovné ručičky
pro žáky 8. a 9. tříd pro žáky 4. a 5. tříd
vyučující: PhDr. Martina Kaslová, Mgr. Eliška Kavanová vyučující: Mgr. Kristýna Kalinová
3x představení za školní rok čtvrtek 14:00 - 15:30 (v sudé týdny)
cena: bude upřesněna
cena: 300 Kč/měsíc + příspěvek na materiál
platba v hotovosti přímo u učitele  
   

 

Vaření
Přírodní tvoření
pro žáky 4. tříd pro žáky 2. a 3. tříd
vyučující: Petra Motejlková
vyučující: Kateřina Nebelová, Kristina Zásmětová
pondělí 13:45 - 15:15 (v sudé týdny)
čtvrtek 15:00 - 16:30
cena: 300 Kč /měsíc + příspěvek na suroviny cena: 350 Kč/měsíc
obsazeno  
   

 

Výtvarný kroužek
 Deskohraní
pro žáky 1. a 2. tříd  pro žáky 4. - 6. tříd
vyučující: Jana Faltysová
 vyučující: Bc. Jitka Čaplová
čtvrtek 15:00 - 16:00
 čtvrtek 14:30 - 16:00
cena: 300 Kč /měsíc cena: 350 Kč /měsíc 
   
   

 

Pohybové hry I.
Pohybové hry II.
pro žáky 3. tříd
pro žáky 3. tříd
vyučující: Mgr. Kamil Moravec
vyučující: Mgr. Kamil Moravec
pondělí 14:30 - 15:30 středa 15:30 - 16:30
cena: 300 Kč/měsíc cena: 300 Kč/měsíc
   
   

 

Pěvecký sbor a "muzihrátky"
Relaxace a meditace pro děti
pro žáky 1. - 5. tříd pro žáky 4. - 6. tříd
vyučující: Mgr. Lenka Jelínková
vyučující: Mgr. Lenka Jelínková
pátek 13:30 - 15:00 pondělí 14:00 - 15:00
cena: 350 Kč/měsíc cena: 300 Kč/měsíc
   
   

 

Jógahrátky
Jóga (dívky)
pro žáky 4. a 5. tříd pro žáky 6. - 8. tříd
vyučující: Pavla Činčerová
vyučující: Pavla Činčerová
čtvrtek 14:00 - 15:30
úterý 14:00 - 15:00
cena: 350 Kč/měsíc cena: 300 Kč/měsíc
   
   

 

Kreativní malování
Hra na kytaru
pro žáky 5. - 9. tříd pro žáky 6. - 9. tříd
vyučující: Veronika Vorontsova
vyučující: Bc. Jan Štuller
úterý 14:00 - 15:30 pondělí 14:30 - 15:30
cena: 350 Kč/měsíc + příspěvek na materiál
cena: 300 Kč/měsíc
   
   

 

Multisport (pohybové a míčové hry, raketové sporty apod.)
English games and activities
pro žáky 6. - 9. tříd pro žáky 6. - 9. tříd
vyučující: Mgr. Pablo Antón Vergara
vyučující: Mgr. Pablo Antón Vergara
čtvrtek 14:30 - 15:30 úterý 14:00 - 15:00
cena: 300 Kč/měsíc cena: 300 Kč/měsíc
   
   

 

Seznámení s Francií a základy francouzského jazyka
 
pro žáky 6. - 9. tříd  
vyučující: Mgr. Žaneta Dubreuil
 
čtvrtek 14:00 - 15:00  
cena: 300 Kč/měsíc  
   
   

 

Příprava na přijímací řízení na SŠ (Český jazyk) Příprava na přijímací řízení na SŠ (Matematika)
pro žáky třídy 9.D pro žáky třídy 9.D
vyučující: Mgr. Martin Slabý vyučující: Mgr. Irena Gorová
čtvrtek 14:00 - 15:30 (v sudé týdny)
středa 7:05 - 7:50
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc