Nabídka kroužků 2018/2019

Přihláška do zájmového kroužku ve školním roce 2018/19 je ke stažení zde. Zájemce prosíme o přihlášení žáků nejpozději do 17. 9. 2018. Platbu příspěvku za vybraný kroužek uskutečněte přímo na bankovní účet školy 2597875/0300 s uvedením jména a třídy žáka ve zprávě pro příjemce a pod variabilním symbolem uvedeném u příslušného zájmového kroužku. Platbu rozdělte do dvou splátek (první za období říjen - prosinec, druhou za období leden - květen). První splátku proveďte po první hodině kroužku, nejpozději však do 10. 10. 2018.

Dramatický a literární kroužek  
pro žáky 2. - 5. tříd  
vyučující: Karolína Surovcová  
úterý 15:30 - 16:30  
cena: 200 Kč/měsíc  
variabilní symbol: 2001  
   

 

Florbal Keramika
pro žáky 2. - 5. tříd pro žáky 1. tříd
vyučující: Štěpánka Attlová vyučující: Mgr. Jitka Kulhánková
pátek 13:30 - 15:00 pondělí 13:30 - 15:00
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
variabilní symbol: 2003 variabilní symbol: 2004
   

 

Keramika Keramika
pro žáky 2. tříd pro žáky 3. tříd
vyučující: Bc. Ivana Kalinová vyučující: Bc. Ivana Kalinová
pondělí 15:30 - 17:00 středa 15:30 - 17:00
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
variabilní symbol: 2005 variabilní symbol: 2006
   

 

Klub mladých diváků Konverzace v Aj
pro žáky 8. - 9. tříd pro žáky 8. tříd
vyučující: Mgr. Eliška Kavanová vyučující: PeadDr. Hana Klimková
4x představení za školní rok pondělí 14:00 - 14:45
cena: 430 Kč/rok cena: 200 Kč/měsíc
platba v hotovosti přímo u učitele variabilní symbol: 2008
   

 

Konverzace v Aj (reálie) Sporťáček
pro žáky 6. - 9. tříd pro žáky 2. tříd
vyučující: Mgr. Alena Kučerová vyučující: Lucie Klánová
úterý 14:00 - 14:45 úterý 15:00 - 16:00
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
variabilní symbol: 2009 variabilní symbol: 2012
   

 

Vaření
Zpěváček
pro žáky 6. tříd pro žáky 1. - 5. tříd
vyučující: Mgr. Jolana Šedová
vyučující: Bc. Helena Mikešová
pondělí 14:00 - 15:30
středa 13:15 - 14:00
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
variabilní symbol: 2013 variabilní symbol: 2014
   

 

Basketbal
Sporťáček
pro žáky 6. - 7. tříd pro žáky 2. tříd
vyučující: Dana Wunschová
vyučující: Kateřina Machalická
středa 15:00 - 16:00
pondělí 14:00 - 15:00
cena: 200 Kč/měsíc cena: 200 Kč/měsíc
variabilní symbol: 2015 variabilní symbol: 2016