Rozpočty školy

Návrh rozpočtu na rok 2020

OdkazNávrh rozpočtu na rok 2020 ještě podléhá schválení ZMČ Praha 8,
které se bude konat dne 13.5.2020.

 

 Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi
hlavního města Prahy na rok 2020

 

Rozpočet školy na rok 2019

 

Výhledový rozpočet školy na období 2019-2021

 

Rozpočet školy na rok 2018

 

Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi
hlavního města Prahy na rok 2019