Žákovský parlament

Co je žákovský parlament?

Logo školy Žákovský parlament je skupina žáků z 5. – 9. ročníků, kteří byli zvoleni v celoškolních volbách. Každý žák, který má zájem, může volit a být volen.
Logo školy Parlament se schází pravidelně 1x měsíčně ve školním divadle, případně v online prostředí.
Logo školy Žáci jsou do žákovského parlamentu voleni dvoukolově. Nejprve každá třída vybere své zástupce, kteří se následně účastní celoškolních voleb. 15 žáků, kteří získají ve volbách nejvyšší počet hlasů, se stávají členy parlamentu.

K čemu žákovský parlament slouží?

Logo školy Parlament se podílí na uskutečňování vizí naší školy.
Logo školy Sbírá od žáků podněty, co ve škole zlepšit, jak proměnit k lepšímu prostředí i atmosféru školy, jak vést otevřenou komunikaci mezi žáky, učiteli a vedením školy.
Logo školy Realizuje akce a projekty, které upevňují bezpečné sociální klima ve škole, ale i takové, které přispívají ke zlepšení života komunity MČ Prahy 8 a veřejnosti.

Co nabízí svým členům?

Logo školy Žákovský parlament učí děti mnoha dovednostem, důležitým pro další studium i budoucí práci (komunikovat, prezentovat, naslouchat, přijímat odpovědnost apod.).
Logo školy Každý člen má možnost měnit naši školu k lepšímu, ukázat svoje schopnosti jinak než při vyučování, a zažít pocit z dobře vykonané práce.
Logo školy Žáci si prostřednictvím práce v parlamentu uvědomují, že má smysl zapojovat se do veřejného dění a být aktivní. Jedině tak mohou měnit svět kolem sebe k lepšímu.
Logo školy V tomto i příštím školním roce se žáci tvořící žákovský parlament zdarma zúčastní třídenního zážitkového kurzu.

 

Koordinátorky žákovského parlamentu: 
PhDr. Martina Kaslová Bc. Linda Vlásková Dagmar Vrtalová
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Volby do žákovského parlamentu se uskuteční v průběhu září (1. kolo) a října (2. kolo) 2022.

 Žákovský parlament Žákovský parlament Žákovský parlament