Žákovský parlament

Význam žákovského parlamentu

 Co je žákovský parlament?

Logo školy Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy.
Logo školy Je složen ze zástupců 3. – 9. tříd.
Logo školy Zástupce do žák. parlamentu si volí každá třída sama a zvolí též náhradníka v případě nepřítomnosti zástupce.
Logo školy Žákovský parlament se schází pravidelně 1x měsíčně s paní ředitelkou.
Logo školy Zástupci tříd sbírají od spolužáků ale i od učitelů informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na schůzkách řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.
Logo školy Ze schůzky je pořízen zápis, který je uveřejněn na webových stránkách školy.

Jakým činnostem se věnuje?

Logo školy Proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (výzdoba školy, vymalování chodby, pořízení šatních skříněk, apod.).
Logo školy Zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí).
Logo školy Rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav).
Logo školy Podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy).

K čemu žákovský parlament slouží?

Logo školy Podporuje informovanost napříč školou.
Logo školy Zvyšuje zájem žáků o školní společenství.
Logo školy Vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu.
Logo školy Pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti.
Logo školy Dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

Škola je od počátku školního roku 2020/21 zapojena do projektu "Rozvoj vzdělávání v Praze I - Demokratická kultura ve školách", který se zaměřuje na podporu činnosti žákovského parlamentu a rozvoj demokratické kultury ve škole.

Další jednání žákovského parlamentu se uskuteční v září 2020 ve školním divadle.