Žákovský parlament

Význam žákovského parlamentu

 Co je žákovský parlament?

 • Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy.
 • Je složen ze zástupců 3. – 9. tříd.
 • Zástupce do žák. parlamentu si volí každá třída sama a zvolí též náhradníka v případě nepřítomnosti zástupce.
 • Žák. parlament se schází pravidelně 1x měsíčně s paní ředitelkou.
 • Zástupci tříd sbírají od spolužáků ale i od učitelů informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na schůzkách řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti.
 • Ze schůzky je pořízen zápis, který je uveřejněn na webových stránkách školy.

 

Jakým činnostem se věnuje?

 • Proměňují fyzické prostředí školy a jejího okolí (výzdoba školy, vymalování chodby, pořízení šatních skříněk, apod.).
 • Zlepšují atmosféru ve škole (soutěže, pořádání akcí).
 • Rozvíjí vzdělání žáků (besedy se zajímavými lidmi, exkurze, pořádání výstav).
 • Podporují charitu (nákup kompenzačních pomůcek pro spolužáka, psí útulek, spolupráce s dětskými domovy).

 

K čemu žákovský parlament slouží?

 • Podporuje informovanost napříč školou.
 • Zvyšuje zájem žáků o školní společenství.
 • Vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu.
 • Pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti.
 • Dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

 

Další jednání žákovského parlamentu se uskuteční dne 11. 12. 2019 v 7:15 hod. ve školním divadle.

 

Zápisy z parlamentu

školní rok 2018/19

Květen 2019

Březen 2019

Únor 2019

Leden 2019

Prosinec 2018

Listopad 2018

Říjen 2018

Září 2018

školní rok 2017/18

Květen 2018

Duben 2018

Březen 2018

Únor 2018

Leden 2018

Prosinec 2017

Listopad 2017

Říjen 2017

Září 2017

Září 2017 - úvodní setkání