Organizace školního roku 2022/2023

První a druhé pololetí:
Výuka v I. pololetí: od 01.09.2022 do 31.01.2023
Výuka ve II. pololetí: od 01.02.2023 do 30.06.2023

 

Prázdniny:
Podzimní prázdniny: 26.10. a 27.10.2022
Vánoční prázdniny: od 23.12.2022 (pá) do 2.1.2023 (po)
Pololetní prázdniny: 03.02.2022 (pá)
Jarní prázdniny: od 06.02.2023 do 12.02.2023
Velikonoční prázdniny: 06.04.2023 (07.04. a 10.04. státní svátky)
Letní prázdniny: od 01.07.2023 (so) do 03.09.2023 (ne)

 

Třídní schůzky:
1. stupeň (od 18:00) 12.09.2022
21.11.2022 17. 4. 2023 od 18 hod. (9. třídy)
18.04. - 24.04.2023 (0.- 8. třídy - tripartitní schůzky)
2. stupeň (od 18:30) 12.09.2022 21.11.2022

 

Schůzky SRPŠ:
od 17:00 do 18:00
12.09.2022

 

Pedagogické rady:
25.08.2022 21.11.2022 23.01.2023 17.04.2023 21.06.2023 (středa)

 

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníků:
13.09.2022 (6.A)
14.09.2022 (6.B)
19.09.2022 (6.C)
20.09.2022 (6.D)

 

Projektové vyučování:
listopad 2022

 

Vánoční zpívání před školou:
15. 12. 2022 od 17:00

 

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku:
1. turnus: 04.01. (st) - 09.01.2023 (po) (Horní Malá Úpa)
2. turnus: 19.03. (ne) - 24.03.2023 (pá) (Horní Malá Úpa)

 

Den otevřených dveří:
15.02.2023

 

Zápis do prvních tříd:
1. termín: 12.04.2023
2. termín: 19.04.2023

 

Zápis do přípravné třídy:
15.05.2023

 

Interní přijímací řízení do profilových 6. tříd:
16.05.2023
30.05.2023 (náhradní termín)

 

Škola nanečisto pro budoucí prvňáčky
květen 2023 (4 setkání)

 

Jazykové a poznávací pobyty do zahraničí pro žáky 5. až 9. ročníků:
Anglie (jaro 2023)
Španělsko (jaro 2023)

 

Jazykový výměnný pobyt Praha - Berlin:
říjen 2022 (Praha)
jaro 2023 (Berlín)

 

Branný den:
jaro 2023

 

Dětský den:
01.06.2022 (čt)

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků a předškoláčků:
19.06.2023 od 17 hod.

 

Informační schůzka pro rodiče budoucích žáků šestých profilových tříd:
19.06.2023 od 17:30 hod.

 

Loučení žáků devátých tříd:
30.06.2022 (altán, školní divadlo)

 

Školy v přírodě, školní výlety, exkurze:
1. termín: 22.05. - 26.05.2023 (dle plánu třídních učitelek/učitelů)
2. termín: 12.06. - 16.06.2023 (dle plánu třídních učitelek/učitelů)

 

Žákovský parlament:
2x měsíčně nebo dle potřeby