Školská rada

Členové školské rady
Simona Ušiaková – předsedkyně Bc. Martin Jedlička – zástupce za zřizovatele Martin Slabý – zástupce za pedagogy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Co je Školská rada?

V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) se při všech uvedených školách zřizuje Školská rada.


Kompetence školské rady

Činnost školské rady dle § 168 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon):

 Logo školy vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování;
 Logo školy schvaluje výroční zprávu o činnosti školy;
 Logo školy schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny;
 Logo školy schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků;
 Logo školy
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy;
 Logo školy
projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření;
 Logo školy
projednává inspekční zprávy České školní inspekce;
 Logo školy
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.


Další informace

Více informací o Školské radě najdete ve Školském zákoně na stránkách MŠMT.

 

Zápis z jednání Školské rady ze dne 15. 5. 2023
Zápis z jednání Školské rady ze dne 6. 10. 2021
Volba členů Školské rady
 Volební řád školské rady
Volební řád školské rady