Přihlašování a odhlašování ke školnímu stravování

Přihlášky ke stravování:
Ke školnímu stravování přihlašují žáky zákonní zástupci před zahájením prvního ročníku odevzdáním vyplněné přihlášky třídnímu učiteli. Na stránkách www.strava.cz (číslo naší jídelny 0405 – informace o přístupovém jménu a heslu dostane strávník u hospodářky ŠJ) mohou rodiče sledovat výši stravovacího konta a také provádět odhlášky obědů. Změny nezapomeňte potvrdit kliknutím a odeslat. Vámi provedené změny uvidíte až po stažení dat paní hospodářkou.

Při přihlášení ke stravování bude strávníkovi načtena čipová karta, kterou si zakoupil u hospodářky školy. Karta slouží k výběru ze dvou připravovaných pokrmů, přihlašování stravy na objednávacím boxu ve školní jídelně a k výdeji oběda u výdejního okénka. Pokud strávník kartu ztratí, je povinen skutečnost neprodleně nahlásit osobně, nebo telefonicky, u vedoucí školní jídelny, aby mohla být karta zablokována a zabránilo se případnému zneužití. Strávník si musí u hospodářky školy zakoupit novou kartu a následně si ji nechat nehrát v systému jídelny u hospodářky školní jídelny. Čipová karta je majetkem strávníka – je nevratná při ukončení stravování.

Objednávky obědů:
Oběd č. 1 má strávník automaticky přihlášen. Pokud chce strávník oběd č. 2, je potřeba tak učinit  nejméně 3 dny předem pomocí objednacího terminálu umístěného ve školní jídelně nebo na stránkách www.strava.cz (viz. info výše). Při počtu přihlášených obědů č. 2 nižším než 30 porcí, se druhý pokrm nevaří.

Odhlášení obědů:
Strávník, který se nemůže dostavit k vyzvednutí stravy (z důvodu nemoci) a nestihl se odhlásit, si může stravu odebrat do vlastních přinesených plastových nádob pouze první den nemoci a to v době mezi 11.15 – 11.30 hod. Neodhlášený a neodebraný oběd propadá bez náhrady. V případě, že strávník v průběhu školního roku u nás ukončuje stravování, nestačí jen strávníka odhlásit přes internet, ale je bezpodmínečně nutné tuto skutečnost ohlásit paní hospodářce ŠJ, aby strávníka zablokovala a vrátila případný přeplatek.

Oběd se odhlašuje nejpozději do 7:00 hodin dne výdeje:
- na www.strava.cz
- e-mailem na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
- telefonicky na čísle 233 321 974

Pokud se strávník chce odhlásit na dny před koncem školního roku, je potřeba tak z provozních důvodů (vyskladnění zásob) učinit do 15. 6. příslušného roku.